Освітньо-професійна програма:

„Сестринська справа”

Кваліфікація:

Медична сестра

 

 ЗМІСТ освітньо-професійної програми "Сестринська справа"

 
Видається диплом Державного  зразка.
 
Форма навчання: денна
Підготовка здійснюється безкоштовно - за  державним   замовленням та за кошти фізичних осіб.
Термін навчання: 3 роки (після 11 класу) та 3 роки 10 місяців (після 9 класу)
Фахівці  мають широкий профіль. Вони можуть працювати в лікарні, школі, дитячому садку, санаторії, косметологічних кабінетах і т.і.
Після закінчення коледжу випускники мають можливість продовжити своє навчання за обраною спеціальністю та отримати освіту бакалавра та магістра.
Кожен випускник забезпечується робочим місцем.

 
Студенти вивчають наступні дисципліни:
 
 1. Основи філософських знань
 2. Культурологія
 3. Фізичне виховання
 4. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 5. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 6. Основи правознавства
 7. Історія України
 8. Соціологія
 9. Основи економічної теорії
 10. Основи латинської мови з медичною термінологією
 11. Основи психології та міжособове спілкування
 12. Основи медичної інформатики
 13. Анатомія людини
 14. Фізіологія
 15. Патоморфологія та патофізіологія
 16. Фармакологія та медична рецептура
 17. Мікробіологія
 18. Основи екології та профілактичної медицини
 19. Безпека життєдіяльності
 20. Медична біологія
 21. Основи біологічної фізики та медична апаратура
 22. Ріст і розвиток людини
 23. Репродуктивне здоров`я та планування сім`ї
 24. Історія медицини та медсестринства
 25. Основи медсестринства
 26. Медсестринство у внутрішній медицині
 27. Медсестринство в хірургії
 28. Медсестринство в педіатрії
 29. Медсестринство в акушерстві
 30. Медсестринство в гінекології
 31. Медсестринство в інфектології
 32. Медсестринство в офтальмології
 33. Медсестринство в оториноларингології
 34. Медсестринство в онкології
 35. Медсестринство в дерматології та венерології
 36. Медсестринство в сімейній медицині
 37. Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині
 38. Медсестринство в неврології
 39. Медсестринство в психіатрії та наркології
 40. Громадське здоров`я і громадське медсестринство
 41. Медсестринська етика та деонтологія
 42. Медична та соціальна реабілітація
 43. Анестезіологія та реаніматологія
 44. Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
 45. Основи охорони праці та охорона праці галузі
 46. Мед. хімія. Біонеорганічна хімія
 47. Мед. хімія. Фізична та колоїдна хімія
 48. Мед. хімія. Біоорганічна хімія
X