Панченко Л.І.           Моніч Т.В.             Заварзіна Н.М.

голова методичної комісії,          викладач вищої                            викладач вищої

           викладач вищої              кваліфікаційної категорії,    кваліфікаційної категорії

кваліфікаційної категорії            викладач-методист


    Бондарчук І.І.           Бахтіна О.Б.             Нерушева О.В.

          викладач першої                         викладач другої                      викладач-спеціаліст

кваліфікаційної категорії         кваліфікаційної категорії


    Тодорова М.А.            Лісова О.В.             Морозова Л.Ф.

голова методичної комісії,          викладач вищої                          викладач вищої

         викладач вищої                кваліфікаційної категорії,     кваліфікаційної категорії

кваліфікаційної категорії           викладач-методист

 Мар'яненко П.К.            Живило Л.Г.      Шишимарєв О.В.

       викладач вищої                            викладач вищої                       викладач вищої

кваліфікаційної категорії     кваліфікаційної категорії,    кваліфікаційної категорії

                                                           викладач-методист

  Лобастова І.В.      Курочкіна Л.Б.    Меланченко Н.Ф.

        викладач першої                      викладач першої                  викладач першої

кваліфікаційної категорії   кваліфікаційної категорії    кваліфікаційної категорії


    Басанець Ю.С.   Виговська А.М.
         викладач другої             викладач-спеціаліст

кваліфікаційної категорії

 
 
   Погорєлова Н.В.     Караміна О.М.         Сіренко Л.В.                 
голова методичної комісії,    викладач першої                          викладач вищої
        викладач вищої                         кваліфікаційної                 кваліфікаційної категорії,
кваліфікаційної категорії                  категорії          
викладач-методист                   

     Рожнова О.В.                Фролов Є.А.
           викладач вищої                        викладач-спеціаліст
кваліфікаційної категорії,          
     викладач-методист                       

         Згоннік П.В.      Подоваленко В.Є.          Козаков О.Г.
              викладач другої                      викладач другої                     викладач-спеціаліст
              кваліфікаційної                      кваліфікаційної
                  категорії                                  категорії
 
    
 
 
Вандишева Л.М.           Голєва Г.Ю.
    викладач-спеціаліст                викладач-спеціаліст
 

   Жавріченко К.В.     Відющенко Л.М.          Катюха Н.І.              

голова методичної комісії,       викладач вищої                 викладач вищої                       

викладач-спеціаліст              кваліфікаційної категорії,    кваліфікаційної категорії,      

                                                          викладач-методист              викладач-методист                  

 
   Чудайкіна О.М.              Косар Т.І.             Шишимарєва Н.Л.                           

       викладач вищої                            викладач вищої                    викладач вищої

    кваліфікаційної категорії  кваліфікаційної категорії   кваліфікаційної категорії

  


      Місюра Н.В.              Сінчук А.А.        Тимошенко Л.О.

       викладач-спеціаліст             викладач-спеціаліст          викладач-спеціаліст   


     Ліщенко О.В.           Булгакова Н.В.         Петрень В.К.

голова методичної комісії,       викладач першої             викладач-спеціаліст

        викладач вищої                   кваліфікаційної категорії   

кваліфікаційної категорії 


        Бондарчук А.В.           Погорєлов Ю.О.               Яковлева О.Є.

            викладач вищої                         викладач вищої                        викладач другої

кваліфікаційної категорії        кваліфікаційної категорії  кваліфікаційної категорії

 

     Падалка М.І.

    викладач-спеціаліст

         

 

X