Панченко Л.І.           Моніч Т.В.             Заварзіна Н.М.

голова методичної комісії,          викладач вищої                            викладач вищої

           викладач вищої              кваліфікаційної категорії,    кваліфікаційної категорії

кваліфікаційної категорії            викладач-методист


    Бондарчук І.І.           Бахтіна О.Б.             Нерушева О.В.

          викладач вищої                           викладач першої                    викладач другої

кваліфікаційної категорії         кваліфікаційної категорії             кваліфікаційної категорії


    Тодорова М.А.            Лісова О.В.             Морозова Л.Ф.

голова методичної комісії,          викладач вищої                          викладач вищої

         викладач вищої                кваліфікаційної категорії,     кваліфікаційної категорії

кваліфікаційної категорії           викладач-методист

 Мар'яненко П.К.       Шишимарєв О.В.

       викладач вищої                            викладач вищої

кваліфікаційної категорії         кваліфікаційної категорії

                                                         

  Лобастова І.В.      Меланченко Н.Ф.

        викладач першої                    викладач першої

кваліфікаційної категорії   кваліфікаційної категорії


    Басанець Ю.С.   Виговська А.М.
         викладач другої             викладач-спеціаліст

кваліфікаційної категорії

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   Сіренко Л.В.           Караміна О.М.    Погорєлова Н.В.               
голова методичної комісії,       викладач першої                     викладач вищої
        викладач вищої                      кваліфікаційної             кваліфікаційної категорії,
кваліфікаційної категорії               категорії                         викладач-методист
                  
     Рожнова О.В.             Фролов Є.А.
           викладач вищої                     викладач-спеціаліст
кваліфікаційної категорії,          
     викладач-методист                       

         Згоннік П.В.      Подоваленко В.Є.          Козаков О.Г.
              викладач другої                      викладач другої                     викладач-спеціаліст
              кваліфікаційної                      кваліфікаційної
                  категорії                                  категорії
 
    
 
 
Вандишева Л.М.           Голєва Г.Ю.
    викладач-спеціаліст                викладач-спеціаліст
 

   Жавріченко К.В.     Відющенко Л.М.          Катюха Н.І.              

голова методичної комісії,       викладач вищої                 викладач вищої                       

викладач-спеціаліст              кваліфікаційної категорії,    кваліфікаційної категорії,      

                                                          викладач-методист              викладач-методист                  

 
   Чудайкіна О.М.              Косар Т.І.             Шишимарєва Н.Л.                           

       викладач вищої                            викладач вищої                    викладач вищої

    кваліфікаційної категорії  кваліфікаційної категорії   кваліфікаційної категорії

  


      Місюра Н.В.              Сінчук А.А.        Тимошенко Л.О.

       викладач-спеціаліст             викладач-спеціаліст          викладач-спеціаліст   


     Ліщенко О.В.           Булгакова Н.В.         Петрень В.К.

голова методичної комісії,       викладач першої             викладач-спеціаліст

        викладач вищої                   кваліфікаційної категорії   

кваліфікаційної категорії 


        Бондарчук А.В.           Погорєлов Ю.О.             Яковлева О.Є.

            викладач вищої                         викладач вищої                   викладач першої

кваліфікаційної категорії        кваліфікаційної категорії  кваліфікаційної категорії

 

     Падалка М.І.            Фролова О.С.

    викладач-спеціаліст                  викладач-спеціаліст

         

 

X