ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу

ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

ПОЛОЖЕННЯ про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти

 ПОЛОЖЕННЯ про  проведення  директорських контрольних  робіт

ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ про адміністративну раду

ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду

ПОЛОЖЕННЯ про студентський гуртожиток

ПОЛОЖЕННЯ про студентську раду гуртожитку

ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування

ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках

ПОЛОЖЕННЯ про академічні відпустки, повторне навчання, порядок переведення та відрахування студентів

ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи ДЕК

ПОЛОЖЕННЯ про куратора академічної групи

ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання навчальних досягнень студентів та критерії оцінювання знань

ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів з навчання за рахунок коштів фізичних (юридичний осіб) на навчання за бюджетні кошти

ПРАВИЛА призначення і виплати стипендій

ПОЛОЖЕННЯ про раду кураторів академічних груп

ПОЛОЖЕННЯ про раду з профілактики правопорушень

ПОЛОЖЕННЯ про самостійну роботу студентів

ПОЛОЖЕННЯ про старосту академічної групи

ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичний кабінет

 

 

 

X