Сіренко Л.В.          Караміна О.М.        Погорєлова Н.В.
голова методичної комісії,    викладач першої                          викладач вищої
        викладач вищої                         кваліфікаційної                 кваліфікаційної категорії,
кваліфікаційної категорії                  категорії                              викладач-методист

   Громакова Н.О.        Пашковська Л.І.        Рожнова О.В.
           викладач вищої                        викладач вищої                             викладач вищої
кваліфікаційної категорії,        кваліфікаційної категорії      кваліфікаційної категорії,
     викладач-методист                                                                              викладач-методист

         Згоннік П.В.      Подоваленко В.Є.          Козаков О.Г.
              викладач другої                      викладач другої                     викладач-спеціаліст
              кваліфікаційної                      кваліфікаційної
                  категорії                                  категорії
 
    
  Вандишева Л.М.
       викладач-спеціаліст
 
X